Contoh Perangkat Pembelajaran Silabus SMP Kelas IX Semester 1 Sekolah                       : SMP XXXXX BANDAR LAMPUNG Kelas                           : IX (Sembilan ) Mata Pelajaran           : Bahasa Inggris Semester                     : 1 (Satu) […]